Pravila borenja i sudjenja u savateu


Borbe na zvaničnim takmičenjima u Srbiji traju:

1. pioniri: stariji 3 runde po 1 minut,
mladi: 2 runde po 1 minut (izmedu rundi 1 minut odmora),
"assaut" godišta: stariji 13 i 14 godina, mladi 10, 11, 12 i mladi.
Internacionalna godišta se razlikuju.
2. kadeti i juniori: 3 runde po 1,5 min. (elimin. 2 runde po 1,5 min.)
"assaut i precombat" godišta: kadeti su 15 i 16 godina a juniori su 17, 18 i 19 godina (internac. juniori 18,19 i 20 god.)
3. seniori : finalne borbe 5 rundi po 2 minuta, eliminacione 4 runde po 2 minuta sa 1 minutom odmora izmedu rundi (kada je više borbi u jednom danu 3 x 2) za "combat savate"
za "precombat savate" 4 runde po 2 minuta (eliminacije 3 runde po 2 minuta). godišta: seniori 21 - 35 godina, veterani 36 godina i stariji.
Ovde možete preuzeti:  Sudijski pravilnik

Oprema za takmicenja
  u combat savateu sastoji se od trikoa iz jednog dela sličnim gimnastičarskim od rastegljivog materijala, patike na nogama od meke kože bez oštrih ivica kao za boks, koje dosežu do clanka tako da stežu zglob noge (na domaćim takmičenjima dozvoljene i boks patike), obavezna upotreba suspenzora za genitalije i gume za zube i rukavice od 10 unc i 12 unci. U pre combat savateu obavezni su i zaštitna kaciga za glavu i štitnici za potkolenice (dozvoljen i štitnik za kolena) kao i štitnik za grudi za devojke, u assaut savateu kao i za precombat, kaciga nije obavezna.

U savateu se insistira na tehničkoj doteranosti izvodenja udaraca jer se svako šutiranje i udaranje nepravilno i strogo kažnjava (dve interne opomene,dve javne opomene, i diskvalifikacija).

Dozvoljeni udarci rukom su:
 direkt, kroše, aperkat i sving.
Nije dozvoljen udarac rukom iz okreta i čekic udarac odozgo. Svi udarci moraju biti zadati čeonim (prednjim) delom rukavice. Dozvoljena su blokiranja i pokrivanja kao i sve vrste eskivaže telom osim nepropisnog saginjanja i okretanja ledja.

Dozvoljeni udarci nogama su:
  prednji, bočni, kružni, polukružni, kližuci, iz okreta i skoka.
Svi moraju biti visoko tehnički doterani a udarna površina može biti pun gornji ris stopala, bočnim risom stopala spoljnim i unutrašnjim, punim donjim risom stopala, prstima (špicom patike) i petom.

Zabranjeni su:
  udarci špicom patike za prednji nožni udarac, cevanicom, kolenom laktom, glavom, ramenom i blok dizanjem kolena i potkolenice. Dozvoljena su čišćenja stopala i noge kao i sve vrste eskivaža od nožnih udaraca i blokova rukom (šakom i podlakticom) kao i presretanja udaraca stopalom. Zabranjene su sugestije trenera i sekundanata za vreme trajanja borbe.

Dozvoljene udarne površine tela:
- prednji deo glave i lice sa strane, prednji, zadnji i bočni deo tela, predeo kuka osim trougla za genitalije, noge (butine, koleno, potkolenica) i ruke.

Zabranjene udarne površine tela su:
- teme, potiljak i genitalije.
Zabranjeno je i guranje, hvatanje, rvanje, klinč, udaranje laktom, glavom, ramenom, cevanicom i kolenom kao i otvorenom rukavicom, podlakticom, udaranje protivnika dok je na podu ili upleten u konopce, posle sudijske komande "stop" kao i svaki razgovor sa sudijom, protivnikom ili drugim licima za vreme trajanja borbe.
Svako nesportsko ponašanje se strogo kažnjava.

Sportski pozdrav u savateu:
- Na početku i na kraju svake borbe borci obavezno pozdravljaju jedan drugog kao i publiku savate pozdravom tako što prinesu desnu ruku do srca i ispruže je koso prema napred i na dole.

Borilište:
Podijum: takmičenja u "assaut" savateu može da se izvode na borilištu sastavljenom od strunjača debljine 4cm, površine 9x9m, sa obeleženim crvenim delom 7x7m i aktivnim delom 5x5m.

Ring:
takmičenja u ringu izvode se po medunarodnim standardima, unutrašnji deo izmedu konopaca 6x6m, spoljni deo 8x8m.
Pod ringa je prekriven ceradom a ispod nega filc debljine 2cm.
Konopci se nalaze na razmaku od 40cm, 80cm i 130cm od poda ako ih je 3 a četiri konopca su onda 40cm, 80cm, 120cm i 150cm od poda. Razmak od stubova do uglova mora biti najmanje 30cm.
U uglovima su sunderasti jastučići vezani za konopce i koji prelaze iznad i ispod konopaca. jastučići su crveni i plavi po dijagonali i dva bela kao neutralni uglovi. Konopci su debljine 5cm obmotani pamučnom trakom debljine 3-5cm.
Konopci su spojeni platnenom trakom sa svake strane sa najmanje dve trake kako borci ne bi ispali iz ringa. Visina ringa je oko 110cm.
Ring ima penjalice za crveni i plavi ugao i jednu za neutralni ugao do zapisničkog stola. Oko ringa nalaze se sudiojski stolovi i glavni sto.

Komande u borbi:
- ALEEZ (ale) je znak od strane sudije u ringu da borba može da počne (fight u kik-boksu, boks u boksu i sl.), izgovara se na pocetku svake runde i posle svakog prekida borbe.

- EN GARDE (an gard) je komanda od strane sudije u ringu da stane u gard i zatim sledi komanda "ale" da pocnu borbu.

- STOP je znak za prekid borbe i merenje vremena, čeka se znak za nastavak borbe.

- TIME (tajm) je znak za zaustavljanje merenja vremena,

- LIMIT (limit) je komanda u Assaut savateu ako se izvodi na borilištu (tatamiju) i kad jedna noga takmičara dodirne ili udje van dozvoljene zone (na crveno), ova komanda je samo skretanje pažnje takmičaru da je ušao u zabranjenu zonu i vrati se bez zaustavljanja meča i borba se nastavlja dalje,

- SORTI nakon stajanja sa obe noge van crvenog prekida se borba i dovode se do sredine borilišta da nastave borbu, nakon dve komande sorti daje se javna opomena Avertismont, treca javna je diskvalifikacija.

Službena lica na sudjenju u savateu:
U ringu sudi jedan sudija a bodovnih ili pokrajnih sudija ima 3 ili 5, pored njih nalaze se i vrhovni sudija i merilac vremena. Od službenih lica obavezni su i službeni delagat takmičenja (sudija višeg ranga) kao i zapisničar (takmičarska komisija), službeni lekar i oficijelni spiker.

Nacin bodovanja:
Borba traje kontinuirano a prekida je isključivo sudija u ringu. Svaki prekid traje veoma kratko a tempo borbe je veoma brz i prati ga neprestana razmena tehnika bez suvišnog odmaranja u rundi.

Bodovne sudije upisuju pozitivne i negativne poene na osnovu kojih registruju pobednika.
- Udarci rukom u glavu ili telo donose 1 poen.
- Serija ručnih udaraca donoci 2 poena ako je najmanje zadato 2 čista udarca u seriji.
- Udarci nogom u nogu donose 1 poen, nogom u telo 2 poena, nogom u glavu 4 poena.
- Čišćenje protivnika donosi 1 poen ako dodirne bar jednim delom tela pod osim stopalom.
Negativni poeni se dobijaju za sudijske kazne. Daju se dve interna opomene za istu povredu pravila, zatim sledi javna opomena (avertismont) koja oduzime jedan poen -2, treća javna opomena je ujedno i diskvalifikacija takmičara. U assaut savateu posle prve javne opomene ponovo slede dve interne opomene ako je borilište a ne ring u pitanju zbog izlazaka iz borilišta koji su česti.

Pobeda može biti na poene, predajom, prekidom od strane sudije, trenera ili takmičara, prekidom od strane lekara, klasičnim ili tehničkim nokautom i diskvalifikacijom.

Kazne:
Interna opomena se dodeljuje za lakši prekršaj i ona nema uticaj na bodovanje.
Posle više internih opomena ili zbog ozbiljnijeg prekršaja dodeljuje se javna opomena tako što se takmičari pošalju u neutralne uglove, sudija u ringu okrene bodovnim sudijama, pokaže na takmičara i ugao koji je nacinio prekršaj, kaže da daje javnu opomenu i razlog zbog čega je daje i traži saglasnost bodovnih sudija.
Ukoliko se slažu sudije dižu desnu ili levu ruku gore, ukoliko nisu videli dižu obe ruke pored glave i ukoliko se ne slažu ukrštaju obe ruke ispred glave u znaku slova X.
Ukoliko se 2 od 3 sudije slažu javna opomena je punovažna i upisuje se u toj rundi u bod listu sa -2, ukoliko nema saglasnost opomena se ne upisuje.
Svaki sledeći prekršaj povlači novu javnu opomenu (osim u assaut borbama na borilištu gde se ponovo daju interne).
Treća javna opomena je diskvalifikacija takmičara.
Ona može biti izrečena i odmah u slucaju teže povrede pravila, nesportskim ponašanjem, vredjanjem sudca ili protivnika, a ukoliko su oba borca podjednako odgovorna može doci do diskvalifikacije oba takmičara.

Oprema za nastup pregleda se pre početka borbe od strane bodovnih sudija da kada takmičari udu u ring ili borilište nema zadržavanja. Dozvolu za kvalitet opreme daje vrhovni delegat za vreme vaganja takmičara koji u ime kluba moraju pokazati opremu u kojoj ce nastupati da kasnije ne bi došlo do nesporazuma.


Tok borbe

Vrhovni sudija

Takmičari ulaze u ring ili borilište, ringovni sudija ih poziva i daje instrukcije, takmicari se vrate u svoje uglove i pozdrave savate pozdravom jedan drugog, sudija proverava da li su bodovne sudije spremne za sudenje, merilac vremena i lekar takode i naznaci glasom "prva runda" i komanda "ale" za pocetak borbe (ukoliko takmicari nisu u gardu kaže im "gard" i "ale").
Za vreme trajanja borbe treneri ne smu da sugeriraju takmičarima šta da rade, moraju da sede na svojim mestima, dozvoljen je jedan trener i jedan sekundant, nesmu da se popnu na ring bez poziva sudije ukoliko je greška u opremi.
Ukoliko je greška u opremi sudija kaže "stop" (zaustavlja se merenje vremena na svako "stop"), ostavi drugog takmicara u mestu gde se nalazio pre zaustavljanja borbe, proverava grešku na opremi i ako je mora sanirati njegov trener odlazi zajedno sa njim do njegovog ugla, poziva trenera i posmatra nameštanje opreme.
Za to vreme trener ne sme da daje sugestije takmicaru.
Ukoliko je takmicar simularao grešku na opremi može da dobije javnu opomenu jer je pokušao da se odmori.
Nacin zaustavljanja borbe od strane borca je korak nazad i znak sudiji podignutom rukom gore da je oprema ili povreda u pitanju.
Za to vreme njegov protivnik mora da stane ukoliko je u napadu. Svako "stop" je zaustavljanje merenja vremena a svako "ale" nastavak merenja vremana.
U slucaju nenamerne povrede (genitalije ili nepropisnim udarcem) ne broji se vec se daje 1 minut odmora takmicaru da se oporavi.
Ukoliko je namerna povreda ili nepropisan udarac daje se opomena protivniku (vrsta opomene zavisi od broja prethodnih opomena i težine povrede pravila).

Može odmah da se da javna kao i diskvalifikacija ako su povrede pravila drasticne.
Ukoliko sudija u ringu nevidi grešku na opremi, ili nedostatnost: prevelike prednosti jednog od takmicara, povreda, trece brojanje ili treca javna opomena a borbu nastavlja dalje, greške na ringu i slicno bodovni sudija može da digne listu i da znak rukom sudiji u ringu (borilištu) glasom "rifri stop" (refree je sudija u ringu) da zaustavi borbu, sudija u ringu zaustavlja borbu, bodovni sudija objasni razlog zaustavljanja borbe i sudija u ringu ponavlja razlog svim bodovnim sudijama tražeci njihovu odluku ukoliko je nedostatnost, prekid zbog tri brojanja, diskvalifikacija zbog tri javne opomene u pitanju. Ukoliko vecina da znak da se slaže borba se prekida.

Kod pionira broji se dva puta i borba se prekida ako je pre combat ili combat u pitanju.
Kod kadeta, juniora i seniora dozvoljena su tri brojanja za vreme jedne borbe i nakon toga se prekida borba.
Za vreme brojanja meriolac vremena udara u sto pored gonga cekicem dajuci znak za svaki sekund dok sudija broji.
Sudija za vreme nok dauna broji do osam i ukoliko takmicar može da nastavi borbu kaže "gard" uveri se u njegovu spremnost i nastavlja borbu.
Za to vreme njegov protivnik se nalazi u neutralnom uglu stojeci uspravno i ne naslanjajuci se rukama ili nogama na konopce.
Ukoliko takmicar ne može da nastavi borbu broji se 9 i 10 i prekida borba. Tri brojanja je prekid TKO.

Nakon svake komande "stop" i pre znaka "ale" u ringu takmicari se dovode na isto mesto odakle su bili pre zaustavljanja borbe sa "stop" i sa istog mesta nastavljaju borbu. Na ovaj nacin oni ne mogu izbeci borbu namernim zaustavljanjem, hvatanjem i sl. Ukoliko se borba odvija na borilištu a ne na ringu postupak je isti izuzev slucaja kada takmicari ili takmicar izadu van borilišta. Tada sudija kaže "stop" daje opomenu (dve interne pa javnu) i vraca ih na sredinu borilišta. U svakom drugom slucaju nakon prekida takmicari nastavljaju borbu sa istog mesta gde su bili prekinuti komandom "stop" . Ukoliko su bili u klincu ili zagrljaju napravice samo po jedan korak nazad. Komande "brek" kao u boksu ili kik-boksu nema, nju može da zameni komanda "limit" ako su nagazili vanjski crveni deo borilišta i tom slucaju oni nastavljaju dalje bez prekida.
Svaki klinc i hvatanje se prekida komandom "stop" brzo vrate takmicari po korak nazad i odmah kaže "ale" da im ne bi dali odmor i runda trajala predugo.
U tom slucaju merilac vremena ne zaustavlja štopericu. Sudija u ringu isto mora brzo da obavi.

Sudenje u ringu je vrlo brzo i energicno, na "stop" ako su takmicari u zagrljaju sudija brzo ulazi medu takmicare da ih razdvaja.
Udarci nakon komande "stop" se kažnjavaju zavisno od težine prekršaja.
Takmicarima je strogo zabranjeno da diskutuju sa sudijom u ringu.
Ukoliko oni ili njihovi trener to cine sudija u ringu može da im dodeli javnu opomenu ili diskvalifikaciju.

Nakon kraja runde takmicari idu u svoje uglove.
Sudija stoji za vreme odmora u neutralnom uglu okrenutim prema zapisnickom stolu, vrhovnom sudiji i delegatu, kako bi video eventualne sugestije.
Sudija u ringu ne sme poceti broju dok oficijelni spiker navodi podatke o takmicenju, daje službene informacije ili poziva službena lica.

Pet sekundi pre kraja minute odmora i početka naredne runde merilac vremena udara u sto pored gonga da da znak sudiji u ringu za pocetak naredne runde.
Nakon toga sudija ih poziva, vizuelno proverava da li su obrisani, imaju gume za zube i da li im je oprema u redu i daje komandu "gard" i "ale" za nastavak borbe.
Tog momenta merilac vremena pušta aktivno vreme na štoperici i ne udara u gong.

U gong se udara samo kada je kraj runde. Na pocetku borbe i svake runde se ne udara u gong vec na komandu "ale" sudije u ringu ili borilištu pocinje da odbrojava vreme.
Na kraju meča takmicari obavezno pozdravljaju savate pozdravom jedan drugog, sudiju i publiku. Dodu do ugla i pozdrave se sa protivnikovim trenerom i na kraju posle proglašenja sa sudijom.

Sudija pokupi liste preda vrhovnom sudiji koji ispiše službenu listu i unese rezultat svih sudija i daje službenom delegatu koji kaže oficijelnom spikeru da objavi rezultat.
Sudija u ringu okrece takmicare zapisnickom stolu, podigne ruku pobedniku , okrene ih u tom položaju publici i traži da se pozdrave savate pozdravom.
Takmicari pozdrave jedan drugog i publiku.

Ringovni sudija

Ulazi u ring pre takmicara i staje u neutralni ugao suprotan zapisnickom stolu. Na kraju borbe napušta ring tek kada iz njega izadu takmicari.
Za svo vreme trajanja borbe sudija u ringu mora da vodi racuna da su proporcionalno i ravnomerno zastupljni podjednako i rucni i nožni udarci.
U slucaju izbegavanja borbe sudija da znak "stop" i traži pokazujuci sa dve pesnice jedna prema drugoj i glasom "borba" ili "fajt" pa "ale" da nastave.
Ukoliko se to i dalje dešava slede opomene.
Ukoliko su iscrpljeni ili zasuti serijom udaraca a nisu dobili ni jedan jak ali ne uzvracaju takode im se broji jer je to knock down zbog iscrpljenosti.
Sudija u ringu se krece svo vreme ka otvorenoj strani dva takmicara da može da dobro da vidi oba takmicara ukljucujuci i oci u slucaju knock downa.
Sudija može ako je knock out da broji sa "jedan out" ili "jedan, dva tri out" i prekine meč.
To se vidi po silini primljenog udarca i pada tela na zemlju ili reakcije za vreme brojanja.
Obicno pri padu takmicar ne pokušava da održi ravnotežu vec je pri padu vec u knock outu.
Za tako nešto treba iskustvo.

Merilac vremena

Merilac vremena je prvi sudijski rang i on je takode sudija koji je prošao sudijski seminar.
Obucen je kao i ostale sudije i u jednoj ruci drži štopericu i prati tok i kativno i pasivno vreme borbe a u drugoj cekic za kraj runde ili brojanje u slucaju knock downa.
Komanda "jedan" pri brojanju zamenjuje komandu "stop" koja je u ovom slucaju nepotrebna i meralac vremena na komandu "jedan" zaustavlja vreme i cekicem udara svaki sekund u sto brojeci sekunde do osam, posmatrajuci sudiju u ringu.
Merilac vremena ne sme na kraju runde udariti u gong ukoliko meč nije u aktivnoj fazi.
Tek kad sudija da znak za nastavak borbe sa "ale" on može udariti u gong i prekinuti je.
Sudija u ringu ne sme suditi u ringu ili borilištu takmicaru iz grada iz kojeg je i on.
Vrhovni sudija pravi raspored sudija kako bi se to izbeglo.

Službeni lekar

U slucaju povrede takmicara vrhovni sudija poziva službenog lekara takmicenja i njegova odluka o nastavku borbe je konacna.
Službeni lekar proverava lekarske preglede i kontrolu njegove valjanosti i vremenske trajnosti.
Lekarski pregled je obavezan svakih šest meseci u ambulanti sportske medicine sa kompletnim pregledom takmicara.
Službeni lekar sedi pored ringa u neutralnom uglu u belom mantilu sa svom potrebnom opremom za hitnu pomoc takmičarima u slucaju povrede.

Bodovni sudija i bod liste:

Bodovni sudija sedi na udaljenosti od 1,5 metara od ringa i prati tok borbe upisujuci poene u bod liste.
Pre početka borbe najbliži bodovni sudija pregleda opremu takmičarima i pušta ih na ring ili borilište.
Uzima olovku i ispunjava bod listu upisujuci u nju sve neophodne podatke pre početka borbe (svoje ime i prezime, potpis, redni broj borbe, ime i prezime takmičara u crvenom i plavom uglu i grad odakle su, zatim okrene listu i ispiše imena takmičara) i ceka pocetak borbe. Da znak podignutom rukom sudiji u ringu da je spreman i prati borbu.
U bod liste upisuje u svakoj rundi poene i opomene i na kraju runde isto zbraja i prepisuje sa prednje strane liste.
- Za "ASSAUT" i "PRE COMBAT" savate liste imaju kolone posebno za tehniku i taktiku i u njih se upisuju poeni na osnovu vizuelnog utiska.
Odmah do nje je kolona za poene u koju se upisuje proporcionalan odnos na osnovu zadatih udaraca.
Boduju se čisti udarci koji su tehnički pravilno izvedeni, koji su pogodili dozvoljeni deo tela snagom koja se od te discipline zahteva, pogodili dozvoljenim delom rukavice ili stopala i u dozvoljeno vreme trajanja borbe.

Kolona iza ove odnosi se na javne opomene koje se upisuju u nju oznakom -1. Bodovne sudije moraju nakon svake runde istu da zaključe i pokažu sudiji u ringu kako ne bi na kraju borbe zaključivali sve runde.
Poene unose na sledeći nacin: proporcionalno broju zadatih udaraca ukoliko su isti daje se nerešeno 2:2, bolji 3:2, mnogo bolji 3:1, bez odluke ili nedostatnost takmičara (ako nije izveo ni jedan udarac, beži, ne prihvata borbu i prekine se meč od strane sudije u ringu, dakle bez odluke XX, javna opomena se upisuje sa -1.

U svakoj rundi se saberi poeni za tehniku i taktiku (3, 2 ili 1) sa poenima za zadate udarce (3, 2 ili 1) i zajedno upisuju u kolonu Ukupno.
Na kraju se poeni iz kolone ukupno saberu i upišu dole a ispod nje saberu se i upišu minus poeni (-1) od javnih opomena u kolonu Minus javne opomene i oduzmu od ukupnog broja i upišu u kolonu Total.
Zatim se dole u kolonu Odluka upiše ime i prezime pobednika, vrsta odluke (na poene, prekidom, diskvalifikacjom i dr.) i zaokruži ugao iz kojeg je pobednik C. ili P.

U "COMBAT" savateu upisuju se samo poeni i javne opomene bez tehnike i taktike.
Bod liste se razlikuju i po broju rundi. One se na kraju daju sudiji u ringu a zatim vrhovnom sudiji koji na sabira sve odluke u službenu listu.

Zvanja sportskih sudija

Osnovni rangovi:

1. Kandidat za sudiju (merilac vremena): ucesnik osnovnog sudijskog seminara
2. Bodovni sudija: ucesnik drugog sudijskog seminara i sudenje na prijateljskim takmicenjima

Viši sudijski rangovi:

1. Republički (regionalni) sudija: republicki seminar i sudjenje na prvenstvima assaut i pre combat savate.
2. Savezni sudija: savezni seminar i sudjenje na 10 takmicenja u pre combat i combat savateu.
3. Internacionalni sudija: medjunarodni seminar i sudjenje na medjunarodnim takmičenjima.

Donja starosna granica za kandidata za sudiju je 16 godina, za sudiju osnovnog ranga - bodovni je 18 godina.
Sudije moraju imati sportsku knjižicu i moraju biti registrovani u Savezu, u knjižicama moraju imati overen lekarski pregled i upisane seminare i sudijske rangove.


Težinske kategorije u assaut i combat savateu


  MLADI:

do 24kg, -27kg, - 30kg, -33kg, -36kg, -39kg, -42kg, -45kg, -48kg

ODRASLI MUšKARCI:
do 52kg, -56kg, -60kg, -65kg, -70kg, -75kg, -80kg, -85kg, +85kg

ODRASLE ŽENE:
do 48kg, -52kg, -56kg, -60kg, -65kg, -70kg, -75kg +75kg