Kontakt adrese


Savate Savez Srbije

Sedište: 22400 Ruma
ul. Moše Pijade 27,
Tel/fax: 022/476-213 Mob: 069/132-3228
savate-srbija@gmail.com
Predsednik Saveza: Miodrag Rakić
Generalni sekretar: Miloš Vijuk
Mob: 060/391-0038

Granski savez:

Savate Savez Vojvodine
Adresa: Đorđa Rajkovića 24
21000 Novi Sad
Predsednik: Miroslav Odžić;
mob. 064/113-5057
Generalni sekretar: Maja Odžić
mobilni telefon:  064/155-4674
savatevojvodina@gmail.com

Savate Savez Beograda
Adresa: Borisavljevićeva 74
11000 Beograd
Predsednik: Milan Karanović
Sekretar: Velimir Karanović
mobilni telefon:  064/1191011
savatebeograd@gmail.com

Miodrag Rakić

Dokumenta Savate Saveza Srbije:

Organi i radna tela Savate Saveza Srbije
Knjiga članova Savate Saveza Srbije
Pravilnik o Knjigi članova Savate Saveza Srbije
Spisak registrovanih sportista Savate Saveza Srbije
Spisak licenciranih trenera Savate Saveza Srbije
Spisak licenciranih sudija Savate Saveza Srbije
Statut Savate Saveza Srbije
Poslovnik o radu Skuštine Savate Saveza Srbije
Poslovnik o radu Upravnog odbora Savate Saveza Srbije
Poslovnik o radu Nadzornog odbora Savate Saveza Srbije
Rešenje od APR-a Savate Saveza Srbije
PIB Savate Saveza Srbije
Registracija takmičara Savate Saveza Srbije
Registracija trenera Savate Saveza Srbije
Registracija sudija Savate Saveza Srbije
Program razvoja - strategija Savate Saveza Srbije 2020-2024.

Sportska pravila Savate Saveza Srbije
Takmičarski pravilnik Savate Saveza Srbije
Pravilnik o organizaciji takmičenja i učešću na takmičenju Savate Saveza Srbije
Registracioni pravilnik Savate Saveza Srbije
Pravilnik o sprečavanju negativnih pojava u Savate Savezu Srbije
Pravilnik o medicinskoj zaštiti Savate Saveza Srbije
Disciplinski pravilnik Savate Saveza Srbije
Pravilnik o stručnom radu Savate Saveza Srbije
Pravilnik o izdavanju Dozvola za rad Savate Saveza Srbije
Sudijski pravilnik Savate Saveza Srbije
Pravilnik o komisijama i interesnim udruženjima Savate Saveza Srbije
Pravilnik o disciplinskim merama i postupku njihovog izricanja u slučajevima utvrđene povrede antidoping pravila


Tradicija osnivanje Jugoslovenskog savate odbora
Tradicija prvenstva Jugoslavije


Spisak članica Internacionalne Savate Federacije
Statut Internacionalne Savate Federacije
Prevod Statuta Internacionalne Savate Federacije

Revizorski finansijski izveštaj godišnji program 2020.
Godišnji finansijski izveštaj 2020.
Revizorski finansijski izveštaj godišnji program 2019.
Godišnji finansijski izveštaj 2019.
Revizorski finansijski izveštaj godišnji program 2018.
Godišnji finansijski izveštaj 2018.
Revizorski finansijski izveštaj godišnji program 2017.
Godišnji finansijski izveštaj 2017.
Revizorski finansijski izveštaj godišnji program 2016.
Godišnji finansijski izveštaj 2016.
Revizorski finansijski izveštaj kamp 2016.
Finansijski izveštaj kamp 2016.